MAYDAY

production

MAYDAY

production

MAYDAY

production

Benefiční festival - Staré Čivice

Technické zajištění akce (zastřešené pódium, zvuk, agregát...)